Covid-19 aktuálně!

Milí účastníci našich akcí, vážení rodiče, zejména vy, kteří s námi plánujete vyrazit na letní tábor. V tuto chvíli stejně jako většina pořadatelů volnočasových aktivit v napětí očekáváme, jaká budou vládní opatření a co nás čeká. Dnes pan ministr Plaga vystoupil s informací o letních táborech, které budou pravděpodobně až v srpnu. Rádi bychom uvedli naše stanovisko k této situaci. Letní tábory pořádáme již deset let. Vaše děti mají možnost užít si na nich to, co si užívají jejich intaktní vrstevníci - pobyt v lese, bojovky, zpívání u táboráku, diskotéky, první lásky, nová přátelství. To je hlavní důvod, proč tuto akci nazýváme “tábor”. Technicky (a hlavně legislativně) ale tábor nejsme. Dovolím si níže citaci ze Zákona o ochraně veřejného zdraví, která letní tábory ošetřuje: Zotavovací akce (dle § 8 ZoVZ ) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti [1], a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Dlužno dodat, že dětský tábor je zotavovací akcí, pokud jsou splněny všechny tři podmínky (počet dětí, trvání tábora déle než 5 dnů a účel vymezený zákonem) splněny najednou – tzv. „kumulativně”. Na našich “táborech” ještě nikdy nebylo více než 30 dětí do 15 let, i přes to jsme je poctivě hlásili nejen na hygienu, ale pro jistotu jsme informovali i místní záchrannou službu. Hygienickými předpisy jsme se stoprocentně řídili tak, jako bychom tábor byli. To, zda pod zákon spadáme, nebo ne, bylo tedy vždy naprosto nedůležité. Teď se ale karta obrací. I přes to, že stoprocentně podporujeme nařízení vlády, šijeme stovky roušek, snažíme se být zodpovědní a užiteční, stále doufáme, že na “tábor” budeme moci vyjet. V tuto chvíli sledujeme jen nařízení o zákazu shromažďování. Limitních je pro hladký běh akce 50 osob, tedy pokud bude povoleno shromažďování tohoto počtu lidí, máme zelenou. Samozřejmě počítáme s mimořádně důsledným dodržováním hygienických opatření, nakupujeme litry desinfekčních prostředků na ruce i povrchy, chystáme se na 100% dodržování epidemiologických opatření. Na akci budou moci vyrazit jen děti, které nepřišly v uplynulých 14 dnech do kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním Covid-19, mimořádně přísní budeme na aktuální zdravotní stav účastníků při odjezdu. Samozřejmě chápeme, pokud se rozhodnete své dítě na tábor neposlat, budeme v takovém případě vystavovat Poukaz s platností 12 měsíců, který bude možné vyčerpat i na více částí na jiných akcích po skončení mimořádných opatření. Červnový výlet na rafty (tradičně pro 9 účastníků) nyní visí ve vzduchu úplně, uvidíme, co přinesou následující týdny. Přejeme vám hodně zdraví a snad brzy na viděnou! Za dobrovolníky Země lidí o.p.s. Kamila Janyšková

Zpět