Tomáš Chrobok

Tomáš

Student ČZU je jedním z dobrovolníků, kteří do našich plachet přináší nový vítr. Tom je sportovec, má spoustu dobrých nápadů a nic pro něj není nemožné. Pro náš kolektiv je důležitým prvkem, byl s námi již na mnoha akcích včetně Tábora 2013.

Zpět na dobrovolníky