Jaroslav Bauer

Jaroslav

Na akce organizace Země lidí jezdím od té doby, co chodím do Jedličkova ústavu. Vždy jsem se zúčastnil jako frekventant a letos se těším, že pojedu jako dobrovolník. Jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat.

Zpět na dobrovolníky