Ing. Karel Koranda

Ing. Karel Koranda

předseda dozorčí rady

E-mail: koranda@mikrochem.cz
Tel.:

Pan Ing. Karel Koranda je ředitelem společnosti Mikrochem LKT, která je generálním sponzorem organizace. Ve sdružení provádí společně s dalšími členy dozorčí rady pravidelné audity, dohlíží na fungování sdružení, vedení účetnictví a správu agendy. Své závěry každoročně uveřejňuje ve Zpávě dozorčí rady v Závěrečné zprávě Země lidí o.s.

Zpět na členy