Mgr. Kristýna Janyšková

Mgr. Kristýna Janyšková

Člen správní rady

E-mail: kristyna.janyskova@zemelidi.cz
Tel.: +420723569587

Narozena 1988 v Praze.

 

 

Ukončené studium:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika
Rok ukončení: 2012

Výcviky:

Celostní pojetí muzikoterapie – 80 hodin

Praxe:

2007 – 2008 - Jahoda, n.o. - vedení nízkoprahového klubu
2008 – 2009 – SIMP, o.s. – asistent v tréninkové dílně pro nácvik pracovních dovedností
2009 – současnost - Klub přátel červenobílé hole – doprovodné a předčitatelské služby
2011 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 
2011 – současnost - Mateřská škola Milíčův dům - učitelka ve třídě pro děti vyžadující speciální péči

Zpět na členy