Jsou nám dva!

Datum a čas Út 18. 12. 2012 , 18:00
Místo konání Café Therapy, Školská 31, Praha

Dne 18. prosince proběhla za hojné účasti v restauraci Café Therapy naše již druhá benefiční aukce uměleckých předmětů českých umělců a předmětů vytvořených našimi klienty. Akce to byla velmi úspěšná, částku 63.541,- beze zbytku využijeme na Letní tábor 2013. 

Mnohokrát děkujeme všem, co se do aukce zapojili, děkujeme našim sponzorům a partnerům, že při nás celé dva roky naší existence stojí a především děkujeme všem dobrovolníkům, kteří práci na našich akcích věnují svůj drahocenný čas. Bez vás všech by to doopravdy nešlo.

Druhý rok je za námi a my jsme šťastní, že je naše sdružení tak živé a oblíbené u velkého počtu klientů. Jsme šťastní, že se daří pořádat atraktivní a zajímavé akce a jsme také šťastní, že díky přízni vás všech stále rosteme a dostáváme se do širšího povědomí veřejnosti. Ještě jednou všem VELIKÉ DÍKY!

Fotky

Big 01 Big 02 Big 03 Big 04 Big 05 Big 06 Big 07 Big 08 Big 09 Big 10 Big 11 %281%29

Zpět na benefice