Letní minitábor pro starší

Samostatná hra pro starší táborníky! A co nás čeká? Ztroskotání na tajuplném ostrově! Naučíme se vařit v kotlíku, osvojíme si tábornické dovednosti, vydáme se na výlety do přírody, a hlavně se budeme snažit dostat se zpět do civilizace! Spolupráce tu hraje hlavní roli!

Termín Čt 24. 8. - Ne 27. 8. 2017
Místo konání Hradec u Kadaně, Kadaň
Čas a místo odjezdu 14:00, Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Čas a místo příjezdu 17:00, Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Kapacita 20 účastníků
Cena 2 000 Kč
Poznámka Akce je určena pro účastníky od 18 let
Opusteny ostrov

Letní tábor tentokrát pozve všechny velké táborníky, kteří ztroskotali na tajuplném ostrově. Konat se bude v chatové osadě poblíž obce Buková u Nových Hradů. Chatová osada má kapacitu našeho tábora, užijeme si tedy nejen krásnou přírodu v okolí, koupání a spoustu zábavy, ale také spoustu výhod, které nám přinese právě skutečnost, že celá osada bude jen naše :o).

Cílem tábora je, mimo zajištění zajímavého prázdninového pobytu, seznámit táborníky s novými možnostmi trávení volného času, pohybem a pobytem v přírodě, základními dovednostmi atd. Letní tábor navazuje na stejné akce pořádané v předchozích letech. Tábory byly velmi úspěšné a u táborníků i rodičů velmi pozitivně hodnocené. Podařilo se nám poskytnout účastníkům nepřebernou nabídku možných aktivit, sportů a zálib, otevřeli jsme cestu k novým kontaktům a zkušenostem.

Akce je pořádána pro všechny - mládež s tělesným a kombinovaným postižením i bez něj ve věku od osmnácti let. Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní tábory. Tuto možnost chceme dát i našim účastníkům. Letní tábory jsou ideální příležitostí k navazování nových přátelství a kamarádství. Specializovaný tábor ukáže i našim táborníkům, že nejsou na světě jediní, kdo má zdravotní problém, navíc sdílí podobné životní osudy a zážitky. Tábor pomůže dětem dodat zdravé sebevědomí, odbourat nejistotu a strach z kolektivu. Na našem táboře je také dostateůk ošetřovatelů a vyškoleného personálu, který je dětem vždy a za každé situace k dispozici.

V průběhu tábora probíhá předem připravená celotáborová hra na téma "Útěk z opuštěného ostrova". Hra motivuje účastníky k získávání nových zkušeností a dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti a získávání nových poznatků o krajině a přírodě. Součástí programu jsou pohybové aktivity, sporty, výlety, koupání a mnohé další. Program je sestaven speciálními pedagogy tak, aby podporoval práci v kolektivu a propojil všechny skupiny účastníků ve spolupracující celek tak, jako se to podařilo v minulých ročnících.

Osada je bezbariérová a budeme ji mít celou pro sebe. Ubytováni budeme již tradičně v chatičkách. Stravování je zajištěno 5x až 6x denně, pitný režim je hlídán po celý den. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! (Kamila Janyšková, prosíme jen v odpoledních hodinách, nebo dopoledne SMS)

Čtyři měsíce před táborem připravíme ke stažení INFORMACE O TÁBOŘIŠTI, PŘÍJEZDU A ODJEZDU, SEZNAM VĚCÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ÚDAJE. ZDE PAK NALEZNETE I PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE TŘEBA ODEVZDAT PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR.

Fotky Letní tábor - Kdo přežije Cadan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Video Letní tábor - Kdo přežije Cadan

Přehrát

Zpět